Came Bezsłuchawkowy panel mieszkaniowy LUXO X2

Bezsłuchawkowy panel mieszkaniowy LUXO z ekramen LCD TFT 7”. Główne funkcje: • Otwieranie drzwi • Odebranie połączenia i odłożenie słuchawki • Tryb wizjer - podgląd obrazu z paneli wejściowych - cykliczny wybór • Regulacja głośności dzwonka • Funkcja Mute - wyciszenie fonii w czasie połączenia / Wyciszenie dzwonka sygnalizowane diodą • Przycisk Panika (SOS) wezwania pomocy w instalacji z centralą portiera • Regulacja jasności • Regulacja nasycenia kolorów • Regulacja kontrastu • AUX1 • AUX2/wywołanie portiera • 8 przycisków do połączeń interkomowych • Funkcja Picture Capture do zapisywania obrazów pochodzących z panelu wejściwego • Ustawienia przy pomocy OSD • 4-przewodowe wejście dla panelu wejściowego na piętrze